PaedDr. Anna Dzurusová

Násobenie a delenie desatinných čísel 10, 100, 1000

Násobenie a delenie desatinných čísel 10,100,1000

Utvor správne dvojice