PaedDr. Anna Dzurusová

AUSTRÁLIA

Šiestakom - AUSTRÁLIA -rastlinstvo a živočíšstvo

Každú otázku si pozorne prečítaj a zvoľ správnu odpoveď.