PaedDr. Anna Dzurusová

Andská oblasť

Amerika

Každú otázku si pozorne prečítaj a zvoľ správnu odpoveď.